Truyện cười: Cách xử lý khi gặp khủng bố

Cô tiếp viên hớt ha hớt hải chạy vào báo với cơ trưởng:

– Thưa cơ trưởng, ngoài kia đang có một tên khủng bố dọa sẽ cho nổ bom trong vòng 15 phút nữa!

Cơ trưởng không cần suy nghĩ gì hết đưa ra ngay cách giải quyết:

– Tốt. Cô vào khoang dự phòng mang hết dù ra bán đấu giá cho khách. Tôi sẽ cho cửa máy bay mở trong 10 phút nữa!

– @@

Xem thêm:

You may also like...