ý tưởng khơi nguồn sáng tạo

Stevenjob người sáng lập nên iphone 5c lock dành nửa đời mình làm việc trong ngành quảng cáo. Một nửa thời gian đó, tôi điều hành Phòng sáng tạo của các hãng quảng cáo và nửa còn lại là Phòng sáng tạo của các công ty khác.
Có lần, tôi kể cho một khách hàng nghe về những khó khăn khi điều hành các phòng ban như vậy. Phòng ban này vốn là tập họp của những quan điểm phá cách và tư tưởng tự do; của những nhà tư tưởng độc đáo, những người bác bỏ giáo điều và cưỡng lại uy quyền; và thế mạnh của họ là khám phá những giải pháp hoàn toàn mói mẻ cho nhiều vấn đề khác nhau theo yêu cầu.
Vị khách đó nghĩ ngợi một lúc rồi kết luận: “Điều hành một Phòng sáng tạo là một việc bất khả thi. Bất cứ nỗ lực nào để hướng dẫn, lãnh đạo hay điều hành những kẻ như vậy chỉ là vô ích. Họ sẽ luôn chống đối hoặc là sẽ ngồi im thin thít.”

Cách kinh doanh thành công

Cách kinh doanh thành công

Nhưng đó là vì chúng ta đã sử dụng những từ ngữ sai. “Hướng dẫn” hay “lãnh đạo” hoặc “điều hành” đều không mô tả đúng những gì tôi và đồng nghiệp của tôi đã làm.
Chúng tôi không hề hướng dẫn, lãnh đạo hay điều hành nhân viên của mình. Chúng tôi chỉ khơi nguồn sáng tạo cho họ.
Chúng tôi không phải là người lãnh đạo. Chúng tôi là những người khơi nguồn sáng tạo để tạo ra những giá trị tốt nhất cho mỗi chiếc iphone 5c lock nhật.
Và chúng tôi không sử dụng nghệ thuật lãnh đạo mà là nghệ thuật khơi nguồn sáng tạo.
Nhà văn, họa sĩ ngưòi Mỹ Henry Miller từng nói: “Không ai đủ vĩ đại hay thông thái để mỗi chúng ta phải dâng hiên cuộc đời mình cho họ. Cách duy nhất khiên một người lãnh đạo được chúng ta là phục hồi niềm tin vào bản năng lãnh đạo trong mỗi người.”
Người lãnh đạo thì khích lệ, hướng dẫn, điều hành, chỉ dẫn và lãnh đạo. Người khơi nguồn sáng tạo thì khôi phục niềm tin trong mỗi người.
Người lãnh đạo thì lãnh đạo người khác. Còn người khơi nguồn sáng tạo thì đánh thức khả năng sáng tạo trong mọi người.
Nói ngắn gọn, nghệ thuật khơi nguồn sáng tạo vượt xa cả nghệ thuật lãnh đạo, bởi người khơi nguồn sáng tạo không chỉ đạo người khác tạo ra ý tưởng. Họ khôi phục niềm tin vào khả năng lãnh đạo bên trong mỗi người.
Một khách hàng khác của tôi lại khăng khăng rầng Phòng sáng tạo không phải là mô hình phổ biến, cho nên bất cứ bài học nào ở đây về nghệ thuật lãnh đạo (Lúc đó tôi chưa đưa ra từ “khơi nguồn sáng tạo”) không thể áp dụng cho các nhóm hay tố chức khác.
Thật vớ vẩn!
Những người sáng tạo trong một hãng quảng cáo chẳng đòi hỏi bằng sáng tạo ý tưởng. Mỗi ngày, những người làm việc cùng bạn có thể nghĩ ra hàng tá ý tưởng, từ việc làm sao để hoàn thành công việc sớm hơn đến làm sao đê kéo dài giờ ăn trưa, từ làm sao đế chuyển hàng nhanh hơn đến việc làm sao để viết ghi chú công việc tốt hơn; từ việc làm sao để biến một buổi gặp gỡ bán hàng trở nên sôi nổi hơn đến làm thế nào để đẩy nhanh một dòng sản phẩm.
Vậy nên, chúng ta biết rằng tất cả họ đều có thể nghĩ ra ý tưởng. Và nếu bạn muốn họ nghĩ ra nhiều ý tưởng hay hơn nữa, những tư duy độc đáo, cách tiếp cận đột phá và những giải pháp mới mẻ hơn nữa, có vẻ như một Phòng sáng tạo của hãng quảng cáo sẽ không còn là mô hình ngớ ngẩn mà chỉ những tay ngờ nghệch mói làm theo.
Phải ngược lại mới đúng: Đó là mô hình chuẩn mực cho tổ chức của bạn, và những bài học rút ra từ đó chính là kim chỉ nam cho bạn.

You may also like...