Truyện cười: Thánh cũng chịu

Một cô gái lên chùa cầu tình duyên:

– Lạy Thánh linh thiêng, xin ngài ban cho con lấy được người chồng có bốn điều sau: một là giàu có, hai là quyền cao chức trọng, ba là trẻ và đẹp trai, bốn là một lòng chung thuỷ với con. Lạy Thánh linh thiêng! Lạy Thánh linh thiêng!

Thánh mỉm cười trả lời:

– Ba điều đầu tiên con xin ta có thể ban cho, nhưng đã có ba điều đó mà con còn đòi hỏi thêm điều thứ 4 thì đến ta là Thánh cũng chịu!

Xem thêm:

You may also like...