Truyện cười: Sẽ đi đến đâu?

Trong giờ địa lý, để bắt đầu bài giảng về tâm trái đất, cô giáo gợi ý:

– Các em cho cô biết, nếu ta đào một cái hố thật sâu ở lớp học này, chúng ta sẽ đi đến đâu?

Một học sinh giơ tay trả lời:

– Thưa cô, chúng ta sẽ đi thẳng đến… phòng kỷ luật ạ!

– ??!

Xem thêm:

You may also like...