Tagged: Truyện cười hài

Truyện cười hài: Trốn vé

Một anh chàng hà tiện lên tàu hỏa không mua vé. Nhân viên kiểm soát phát hiện được bắt trả tiền, nhưng anh ta nhất định không chịu. Người kia liền xách vali của...