Tagged: Tìm hiểu tôn giáo Thái

Một ngôi chùa ở Thái Lan

Tìm hiểu Tôn giáo của Thái Lan

Tại Thái, gần 95% người Thái theo đạo Phật Nam Truyền (gồm các phái Thiền Lâm Thái Lan, Santi Asoke và Dhammayuttika Nikaya). Một nhóm nhỏ (4.6%) theo đạo Hồi, 0.7% dân số theo...