Tagged: lưu ý khi đi du lịch mùa đông

Kinh nghiệm du lịch mùa đông

Mùa Đông tuy không là mùa du lịch trọng điểm do thời tiết ở một số nước và một số địa diểm khá lạnh, đôi khi khắc nghiệt không phù hợp cho các hoạt...