Tagged: Lễ hội cầu ngư

lễ hội cầu ngư

Lễ hội vùng biển xứ Thanh

Là nét văn hoá độc đáo của ngư dân sinh sống trong các làng biển xứ Thanh, tuy với nhiều tên gọi và hình thức tổ chức khác nhau nhưng đều phản ánh khát...