Tagged: kinh nghiệm mua tượng phật ở bangkok

Du lịch Bangkok mua tượng phật

Tại Thái Lan, tượng Phật có mặt bất cứ nơi đâu, từ trong chùa, tư gia, nhà hàng đến bán ở các cửa hàng đồ lưu niệm. Tượng đủ kích cỡ, nhỏ cỡ ngón...