Tagged: đi chợ đông ba

Đi chợ Đông Ba

Lần đầu tiên vào chợ Đông ba cách đây cũng đã nhiều năm, khi đoàn thực tế của khoa có lịch trình vào Huế. Chú lái xe dành cho chúng tôi vài tiếng đồng...