Tagged: cháy lớn hải hòa

hải hòa

Cháy lớn tại khu du lịch Hải Hòa.

Vào khoảng 19h30 ngày 21/06, tại khu du lịch Hải Hòa, Tĩnh Gia thuộc tỉnh Thanh Hóa có xảy ra nột vụ cháy lớn gây tổn thất nghiêm trọng về tài sản. Thẻo thông...