Tagged: tôn giáo của Thái Lan

Một ngôi chùa ở Thái Lan 0

Tìm hiểu Tôn giáo của Thái Lan

  Tại Thái, gần 95% người Thái theo đạo Phật Nam Truyền (gồm các phái Thiền Lâm Thái Lan, Santi Asoke và Dhammayuttika Nikaya). Một nhóm nhỏ (4.6%) theo đạo Hồi, 0.7% dân số...