Cuộc sống muôn màu

Cách kinh doanh thành công

ý tưởng khơi nguồn sáng tạo

Stevenjob người sáng lập nên iphone 5c lock dành nửa đời mình làm việc trong ngành quảng cáo. Một nửa thời gian đó, tôi điều hành Phòng sáng tạo của các hãng quảng cáo và […]

Truyện cười: Tính hay quên

Truyện cười: Tính hay quên

Ăn xong, khi đã lên xe đi được một đoạn đường khá xa, bà vợ mới sực nhớ là mình quên cặp kính trên bàn ăn. Suốt quãng đường lái xe đưa bà vợ quay […]

Cách kinh doanh thành công

DUY TRÌ LÀ ĐIỂU VÔ ÍCH

Công vực quan trọng nhất của nhà sáng lập, là phải nhìn vấn đẽ một cách bao quát, làm rõ bản thân dang ở vào trạng thái kien trì. hay đang duy trì dể tùy cơ […]

Cách chuyển đổi mô hình để thành công

Trong con dường khởi nghiệp, sụ phát triển đương nhiên là tốt, nhưng dừng lại trước khi còn chưa muộn cũng khùng phải là chuyện xấu. Đièu tệ hại nhất là đã vào đường cũng mà […]